fbpx
Lifestyle

Bent u op de hoogte van de in 2018 goedgekeurde wetswijzigingen m.b.t. de mede-eigendom?

Terug naar al het laatste nieuws

Bent u op de hoogte van de in 2018 goedgekeurde wetswijzigingen m.b.t. de mede-eigendom?

De wetgeving van de mede-eigendom is veranderd. We hebben er een paar op een rijtje gezet …

Deze wet treedt in werking op 1 januari 2019.

1/ Een deel van het reglement van mede-eigendom werd overgeheveld naar het reglement van interne orde, met name alle bepalingen die het voorwerp kunnen uitmaken van veelvuldige wetswijzigingen zoals de regels m.b.t. de werking van de AV (algemene vergadering), de regels m.b.t. de functie van syndicus, de jaarlijkse periode van vijftien dagen waarin de AV plaatsvindt.
Voor de intrekking van het voormalige reglement van mede-eigendom en de goedkeuring van een reglement van interne orde is een notarisakte nodig.
De syndicus is verplicht om de herzieningen van het reglement van interne orde bij te werken zonder dat een voorafgaande beslissing van de algemene vergadering vereist is.

2/ Volgens de nieuwe wet kan een mede-eigenaar zich tijdens de algemene vergaderingen laten bijstaan door één persoon naar keuze op voorwaarde dat hij de syndicus ten minste vier dagen vóór de dag van de algemene vergadering daarvan bij aangetekende zending in kennis stelt

3/ We noteren een versoepeling in de regelgeving van de gekwalificeerde meerderheid.
o De uitvoering van werken kan beslist worden met 2/3 meerderheid in plaats van 3/4 van de stemmen.
o Voor wettelijk opgelegde werken (aanpassing van de liften, brandveiligheid, isolatienormen …) en voor werken tot behoud van het goed kan worden beslist bij volstrekte meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde eigenaars.
o De wet schrijft eenparigheid van stemmen voor. Indien deze eenparigheid niet wordt bereikt, kan een tweede AV bijeenkomen na een termijn van minstens dertig dagen waarin de betrokken beslissing met eenparigheid van stemmen van alle aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars kan worden genomen.

4/ De overeenkomst met de syndicus moet de lijst bevatten met de prestaties tegen een vaste prijs en een lijst met bijkomende prestaties en hun vergoeding.

5/ Invoering van nieuwe regels voor de aanleg van een reservefonds. De vereniging van mede-eigenaars moet uiterlijk na afloop van vijf jaar na datum van de voorlopige oplevering van de gemene delen van het gebouw een reservefonds aanleggen waarvan de jaarlijkse bijdrage niet lager mag zijn dan vijf procent van het totaal van de gewone gemeenschappelijke lasten van het voorgaande boekjaar

6/ De algemene vergadering beslist over de benoeming van de leden van de raad van mede-eigendom, en dit voor elk lid afzonderlijk.
De stemming over de kwijting en benoeming van de leden van de raad van mede-eigendom moet op de agenda worden geplaatst.

Het laatste nieuws over Lifestyle

Investeren
Waarom België zoveel Fransen aantrekt
Niet alle Fransen die in België wonen zijn fiscale vluchtelingen.…
Lifestyle
Winter in Brussel: de hoofdstad op haar mooist
Brussel staat in de winter synoniem voor de grootste en…
Lifestyle
Belgische wijnen in opmars
België is een bierland, dat weet iedereen. Maar in de…
Lifestyle
Ukkel, parel van Brussel!
Ooit beschouwd als bolwerk van de bourgeoisie onderging deze prachtige…
Geïnteresseerd?

Contact